Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình

 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình  

1. Thông tin chung  

 

Tên cơ quan  : Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình       

Địa chỉ          :  Phường Đông Triều - TX Đông Triều - Quảng Ninh
Điện thoại     : 0203
.3581.545
Fax               :
Email           :
ttdskhhgd.dt@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

2. Tổ chức bộ máy

 


 

 


                Đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn 

                             Phó Giám đốc

Sinh năm: 1969

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - kế toán

Trình độ chính trị: Trung cấp Chính trị - hành chính

 Điện thoại cơ quan : 0203.3582265

 E-mail: 

 

 

 

3. Chức năng, nhiệm vụ:

    


 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2783
Đã truy cập: 461349