Cơ quan Kiểm Tra - Thanh tra thị xã

 

 

 

Cơ quan Kiểm Tra - Thanh tra thị xã

 

 

1. Thông tin chung  

            Tên cơ quan  : Cơ quan Kiểm Tra - Thanh tra thị xã
            Địa chỉ          : Hồng phong - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 0203.3870986
            Fax               :
0203.3870052        

            Email            : thanhtra.dt@quangninh.gov.vn

 

 

2. Tổ chức bộ máy

 

 

 

Đồng chí: Trần Chính Thắng 

Thủ trưởng cơ quan

 Điện thoại cơ quan : 0203.3809.896

   E-mail: tranhchinhthangt@quangninh.gov.vn


 

 


                Đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng

                        Phó Thủ trưởng cơ quan

                  Điện thoại cơ quan : 0203.3809.896

   E-mail: nguyenthanhtung.dt@quangninh.gov.vn

 

 

Nguyễn Văn Ninh

 Phó Thủ trưởng cơ quan

Điện thoại cơ quan : 0203.3809.896

 

Đặng Thị Sen 

 Phó Thủ trưởng cơ quan

Điện thoại cơ quan : 0203.3809.896

 

3. Chức năng, nhiệm vụ:

         Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về:

- Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

 

            

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2831
Đã truy cập: 461397