Phòng Tư pháp

    Phòng Tư pháp

 

 

 

1. Thông tin chung  

            Tên cơ quan  : Phòng Tư pháp
            Địa chỉ          : Phường Đông Triều - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 0203.3
698.494
            Fax                : 0203.3698.494
            Email            :
phongtp.dt
@quangninh.gov.vn

 

 


2. Tổ chức bộ máy

 

 

 

 

          

 

            Đồng chí:  Phạm Đức Hạnh

                               Trưởng phòng

              Điện thoại cơ quan : 0203.3698.494

              E-mail:

           

 


 

 


                Đồng chí: Lê Ngọc Hưng

                        Phó trưởng phòng

                  Điện thoại cơ quan : 0203.3698.494

              E-mail: lengochung.dt@quangninh.gov.vn

 

 

 

3. Chức năng, nhiệm vụ:

 

  

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về:

       - Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

       - Phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; hoà giải ở cơ sở

       - Chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý và các công tác tư pháp khác.

 

 



Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2737
Đã truy cập: 461303