Phòng Lao động thương binh và Xã hội

 

 

Phòng Lao động thương binh và Xã hội

 

 

 

 

 

1. Thông tin chung  

            Tên cơ quan  : Phòng Lao động thương binh và Xã hội
            Địa chỉ          : Phường Đông Triều - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 0203.3870032
            Fax               :
            Email            :
phongldtbxh.dt
@quangninh.gov.vn

 

 

 

2. Tổ chức bộ máy

 

 

 

          

 

            Đồng chí:  Trần Quốc Doanh

   Trưởng phòng

              Điện thoại cơ quan : 0203.3581084

        E-mail: tranquocdoanh@quangninh.gov.vn

           

 


 

 


                Đồng chí: Vũ Mạnh Hùng

                        Phó trưởng phòng

                   Điện thoại cơ quan : 0203.3581084

  E-mail: vumanhhung@quangninh.gov.vn

 

 

 

        

 

 

3. Chức năng, nhiệm vụ:

    Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực:

- Lao động; việc làm; dạy nghề

- Tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động

- Người có công

- Bảo trợ xã hội

- Bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1388
Đã truy cập: 468743