Phòng Nội vụ

  Phòng Nội Vụ

 1. Thông tin chung  

            Tên cơ quan  : Phòng Nội vụ
            Địa chỉ          : Phường Đông Triều - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 0203.3698416
            Fax                : 
            Email            :
phongnv.dt
@quangninh.gov.vn

 

 

2. Tổ chức bộ máy

 

 

 

 

          

 

            Đồng chí:  Phạm Xuân Huệ

                                  Trưởng phòng

               Điện thoại cơ quan : 0203.3870.467

 E-mail: phamxuanhue@quangninh.gov.vn

 


 

 


                Đồng chí: Nguyễn Văn Tiến

                        Phó trưởng phòng

               Điện thoại cơ quan : 0203.3870.467

       E-mail: nguyenvantien.dt@quangninh.gov.vn

 

 

 

    

 

 

 

 

 

3. Chức năng, nhiệm vụ:

 

Tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về:

- Tổ chức bộ máy;

- Vị trí việc làm, biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

- Tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập;  

- Cải cách hành chính, chính quyền địa phương, địa giới hành chính;

- Cán bộ, công chức, viên chức; Cán bộ, công chức xã, phường và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

- Hội, tổ chức phi chính phủ;

- Văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo, công tác Thanh niên

- Thi đua - khen thưởng.

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2734
Đã truy cập: 461300