Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

1. Thông tin chung  

            Tên cơ quan  : Phòng Tài nguyên và Môi trường
            Địa chỉ          : Phường Đông Triều - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 0203.3672.831
            Fax                : 0203.3672.831 
            Email             :
phongtnvmt.dt
@quangninh.gov.vn

 

 

 

2. Tổ chức bộ máy

 * Trưởng phòng

 

 

          

 

            Đồng chí:  Vương Văn Thống

 Trưởng phòng


 

              Điện thoại cơ quan : 02033.870.006

              E-mail:  vuongvanthong@quangninh.gov.vn

            

 

 


 

 

            Đồng chí: Nguyễn Hoàng Trung

                           Phó trưởng phòng;

Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai

                  Điện thoại cơ quan : 0203.3870.006

        E-mail: nguyenhoangtrung@quanginh.gov.vn


              

 

 


 

           

                Đồng chí: Nguyễn Văn Thìn

                          Phó trưởng phòng

                  Điện thoại cơ quan : 0203.3870.006

          E-mail:nguyenvanthin.dt@quangninh.gov.vn

 

 

 
    

 

3. Chức năng, nhiệm vụ:

 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về:

- Tài nguyên đất

- Tài nguyên nước

- Tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ.

 

 


 

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2824
Đã truy cập: 461390