UBND phường Đông Triều


  UBND phường Đông Triều - Thị xã Đông Triều

 

 

 

 1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân phường Đông Triều
            Địa chỉ          : Khu 2-phường Đông Triều - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 02033.870.039
            Fax               :
02033.870.039       

           E-mail           : ubndpdongtrieu.dt@quangninh.gov.vn

 

 

2. Tổ chức bộ máy

* Bí Thư

 

 

 

 

           Đồng chí: Hoàng Văn Long
         Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

           Năm sinh:
           Điện thoại cơ quan: 02033.870.013

            Email: 

 

* Phó Bí Thư

 

 

 

            Đồng chí: Phạm Văn Thủ
    Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

             Năm sinh: 1968
             Điện thoại cơ quan: 0203.3581307

             Email: 

   


            Đồng chí: Nguyễn Xuân Hòa

                   Phó Chủ tịch HĐND

              Năm sinh: 1971
              Điện thoại cơ quan: 0203.3582.356

              Email: 

 

* Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường

 

           Đồng chí: Phạm Văn Thủ
    Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

             Năm sinh: 1968
             Điện thoại cơ quan: 0203.3581307

             Email: 

 

 

            Đồng chí: Nguyễn Tiến Thành
                      Phó Chủ tịch UBND

               Năm sinh: 1971
               Điện thoại cơ quan: 02033.3581307

                Email: 

 

   
   
   


TT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Hoàng Văn Long

Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐND

2

Phạm Văn Thủ

CHủ tịch UBND

3

Phạm Tiến Thành

Phó chủ tịch UBND

4

Nguyễn Xuân Hòa

Phó chủ tịch HĐND

5

Phạm Văn Phương

Chủ tịch UBMTTQ

6

Trần Chính Thùy

Chủ tịch Hội Nông dân

7

Nguyễn Đình Hà

Chủ tịch Hội CCB

8

Hoàng Thị Ngọc Trà

Chủ tịch Hội LHPN

9

Nguyễn Thị Hương

Bí thư Đoàn Thanh niên

10

Trần Danh Phác

Công chức VP-TK

11

Nguyễn Thị Thu

Công chức TP-HT

12

Trần Thị Hồng Bắc

Công chức ĐC-XD

13

Nguyễn Thị Hồng Minh

Công chức VH-XH

14

Lê Thu Hiên

Công chức TC-KT

15

Nguyễn Văn Hưng

Giám đốc HTXSXKD DV NN Độc  lập

16

Nguyễn Trọng Khanh

Trưởng trạm y tế

17

Trần Văn Quang

 

Công chức VP-TK

18

Nguyễn Thị Diệu Thúy

Cán bộ GĐ-TE

19

Trần Thị Như Hoa

Văn thư lưu trữ

20

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

 

Công chức VP-TK

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 7449
Đã truy cập: 285555