Phòng Quản lý đô thị

  Phòng Quản lý đô thị 

 

 

 

1. Thông tin chung  

            Tên cơ quan  : Phòng Quản lý đô thị
            Địa chỉ          : Phường Đông Triều - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 0203.3670.015
            Fax                : 0203.3670.
015           

             Email            : phongqldt.dt@quangninh.gov.vn

 

 

 

2. Tổ chức bộ máy

 

 

 

          

 

            Đồng chí:  Nguyễn Hải Triều

                             Trưởng phòng

              Điện thoại cơ quan : 0203.3870.026

          E-mail: nguyenhaitrieu@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

         Đồng chí: Nguyễn Quang Huy

                     Phó trưởng phòng 

                    Điện thoại cơ quan : 0203.3870.026

  E-mail: nguyenquanghuy@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

                    Đồng chí: Nguyễn Ngọc Hùng

                                 Phó trưởng phòng 

                    Điện thoại cơ quan : 0203.3870.026

  E-mail: nguyenngochung.dt@quangninh.gov.vn

 

 

3. Chức năng, nhiệm vụ:

  Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về:

- Công nghiệp

- Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng

- Thương mại

- Phát triển đô thị

 - Kiến trúc, quy hoạch xây dựng

- Vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở

- Hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác

 thải; bến, bãi đỗ xe đô thị)

- Giao thông; khoa học và công nghệ.

  Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2874
Đã truy cập: 461440