.

THÔNG TIN CHUNG PHÒNG Y TẾ THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

 

Tên cơ quan:

Địa chỉ:

Email:

Điện thoại: 

Fax:            

Phòng Y tế

Khu 2, phường Đông Triều, thị xã Đông Triều

phongyt.dt@quangninh.gov.vn

0203. 3672.716

TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

 

Đồng chí: ĐÀO THỊ KIM DUNG

Thị ủy viên - Trưởng phòng Y tế

Năm sinh: 1971

Điện thoại: 0989.565.178

Email: daothikimdung@quangninh.gov.vn

 

 

 

Đồng chí: NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

Phó trưởng phòng y tế

Năm sinh: 1966

Điện thoại: 03033.505.302

Email: truongdongtrieu@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÃNH ĐẠO TRẠM Y TẾ CÁC XÃ, PHƯỜNG

Đồng chí: NGUYỄN QUỐC HƯNG

Phó trưởng phòng Y tế

Năm sinh: 1971

Điện thoại 0936656099

 

Đồng chí: TÔ HƯƠNG THẢO

Chuyên viên phòng Y tế

Năm sinh: 1975

Điện thoại: 02033.505.303

Email: tothao76@gmail.com

 

 Đồng chí: VƯƠNG THỊ THÚY HÒA

Viên chức phòng Y tế

Năm sinh: 1979

Điện thoại: 02033.672.716

Email: thuyhoapytdt@gmail.com

 

 

 

Đồng chí: PHẠM THỊ DUNG

Trưởng trạm Y tế xã Hồng Thái Đông

Năm sinh: 1964

Điện thoại 02033.679.245

Email: tythongthaidong@gmai.com

      

Đồng chí: BÙI XUÂN HOÀI

Trưởng trạm Y tế xã Hồng Thái Tây

Năm sinh: 1968

Điện thoại 02033.679.245

Email: tythongthaitay@gmail.com

         

 

 

Đồng chí: TRẦN THỊ THU HƯƠNG

Phó Trưởng trạm y tế  xã Hồng Thái Tây

Năm sinh: 1981

Điện thoại 02033.679.245

Email: huongthanhlinhtuan@gmail.com

 

 

Đồng chí: NGUYỄN THỊ THU BÍCH

Trưởng trạm Y tế xã Hoàng Quế

Năm sinh: 1968

Điện thoại 02033.872.119

Email:nguyenthithubich1968@gmail.com

 

         

Đồng chí: PHẠM ĐỨC LUẬN

Trưởng trạm Y tế xã Yên Đức

Năm sinh: 1960

Điện thoại: 02033.676.748

Email: phamducluan1960@gmail.com

 

 

Đồng chí: HÀ THỊ THÚY NGA

Phó trưởng trạm y tế xã Yên Đức

Năm sinh: 1987

Số điện thoại: 0904996446

Mail: hathithuynga1@gmail.com

 

 

Đồng chí: NGUYỄN XUÂN LIÊM

Trưởng trạm Y tế xã Yên Thọ

Năm sinh: 1964

Điện thoại: 02033.676.749

Email:  xuanliem64@gmail.com

 

 

Đồng chí: PHẠM VĂN THƯ

Trưởng trạm Y tế phường Mạo Khê

Năm sinh: 1962

Điện thoại: 02033.872.224

Email: vanthubk@gmail.com

 

Đồng chí: PHẠM THỊ PHƯỢNG

Phó Trưởng trạm y tế  phường Mạo Khê

Năm sinh: 1976

Điện thoại: 0888345655

Email: phiphuong123@gmail.com

 

 

Đồng chí: TRẦN THỊ THU HIỀN

Phó Trưởng trạm y tế phường Kim Sơn

Năm sinh: 1987

Điện thoại cơ quan: 02033.675.803

Email: tytkimson1@gmail.com

 

Đồng chí: CAO XUÂN HỒNG

Trưởng trạm y tế phường Xuân Sơn

Năm sinh: 1976

Điện thoại: 01694386438

Email: tytxuanson1@gmail.com          

 

 

Đồng chí: HOÀNG THỊ HỢP

Phó Trưởng trạm y tế  phường Xuân Sơn

Năm sinh: 1984

Điện thoại cơ quan: 02033.670949

Email: tytxuanson1@gmail.com          

 

 

Đồng chí: TĂNG THỊ MAI

Trưởng trạm Y tế phường Hưng Đạo

Năm sinh: 1986

Điện thoại: 02033.670.925

Email:tangmaidt1986@gmail.com       

 

         

Đồng chí: ĐỖ NGỌC LĨNH

Trưởng trạm Y tế xã Hồng Phong

Năm sinh: 1970

Điện thoại: 02033.670.866

Email:  dongoclinh090270@gmail.com                    

 

 

Đồng chí: NGUYỄN TRUNG TUYẾN

Trưởng trạm y tế xã Thủy An

Năm sinh: 1966

Điện thoại cơ quan: 02033.671.361

Email: tytthuyan@gmail.com

 

 

Đồng chí: NGUYỄN VIẾT HOÀN

Phó Trưởng trạm Y tế Thủy An

Năm sinh: 1964

Điện thoại 02033.671.361

Email: Nguyenviethoan6466@gmail.com

    

 

Đồng chí: NGUYỄN THỊ PHẢI

Trưởng trạm y tế xã Nguyễn Huệ

Năm sinh: 1965

Điện thoại 02033.870040

Email: tytnguyenhue@gmail.com

 

 

Đồng chí: NGUYỄN ĐÌNH HÀO

Trưởng trạm Y tế xã Bình Dương

Năm sinh: 1968

Điện thoại 02033.671.380

Email: tytbinhduong@gmail.com

 

 

Đồng chí: NGUYỄN TRỌNG KHANH

Trưởng trạm y tế phường Đông Triều

Năm sinh: 1965

Điện thoại 02033.870.034

Email: tytttdongtrieu@gmail.com

 

 

Đồng chí: NGUYỄN VĂN MINH

Trưởng trạm y tế  phường Đức Chính

Năm sinh: 1960

Điện thoại: 02033.671.376

Email: nguyenminhdc60@gmail.com

 

 

Đồng chí: NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Phó trưởng trạm y tế  phường Đức Chính

Năm sinh: 1988

Điện thoại 02033.671.376

Email: haidangspot88@gmail.com

 

 

 

Đồng chí: PHẠM QUANG HẢI

Trưởng trạm Y tế xã Tân Việt

Năm sinh: 1976

Điện thoại 02033.671.377

Email: tyttanviet@gmail.com

          

 

Đồng chí: NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ

Phó trưởng trạm y tế  xã Việt Dân

Năm sinh: 1983

Điện thoại 02033.671.361

Email: tytvietdan@gmai.com

 

Đồng chí: LÊ THỊ BIÊN

Phó trưởng trạm y tế  xã Tràng An

Năm sinh: 1984

Điện thoại 02033.671.348

Email: tyttrangan@gmai.com

 

 

Đồng chí: NGUYỄN THỊ NHIÊN

Trưởng trạm Y tế xã An Sinh

Năm sinh: 1970

Điện thoại 02033.671372

Email: tytansinnnh@gmail.com

 

 

Đồng chí: TRƯƠNG VĂN THỦY

Trưởng trạm Y tế xã Bình Khê

Năm sinh: 1962

Điện thoại: 02033.371.374

Email: tytbinhkhe@gmail.con

 

 

Đồng chí: VŨ THỊ THU THỦY

Phó Trưởng trạm y tế xã Bình Khê

Năm sinh: 1987

Điện thoại cơ quan: 02033.671.374

Email: vuthithuthuy87@gmail.com

 

Đồng chí: TRẦN VĂN KÝ

Trưởng trạm Y tế xã Tràng Lương

Năm sinh: 1960

Điện thoại: 02033.870037

Email:  tyttrangluong@gmail.com                   

 

Vị trí, chức năng

Phòng Y tế thị xã thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Phòng Y tế thị xã chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế Quảng Ninh.

Phòng Y tế thị xã quản lý nhà nước các Trạm y tế xã, phường trên địa bàn; phối hợp với Trung tâm y tế thị xã chỉ đạo các Trạm Y tế xã, phường thực hiện công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, công tác phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền giáo dục sức khoẻ và triển khai các chương trình mục tiêu y tế quốc gia; đồng thời phối hợp với UBND các xã, phường, các cơ quan, xí nghiệp trong việc triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe nhân dân .Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2757
Đã truy cập: 461323