Phòng Y tế

 

Phòng Y tế

 

 

 

1. Thông tin chung  

            Tên cơ quan  : Phòng Y tế
            Địa chỉ          : Phường Hưng đạo - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 0333.672.716
            Fax              :
            Email            :
phongyt.dt
@quangninh.gov.vn

 

 

 

2. Tổ chức bộ máy

 

 

 

 

        

         

            Đồng chí:  Đào Thị Kim Dung

                         Trưởng phòng

 

 

Năm sinh: 1971
          Dân tộc: Kinh  
          Trình độ chuyên môn: BSCKI
          Trình độ chính trị: Cao cấp        
          Số điện thoại cơ quan: 0333.672.547                

 E-mail: daothikimdung@quangninh.gov.vn

 


               Đồng chí:  Nguyễn Văn Trường

 

                         Phó trưởng phòng

 

 

Số điện thoại: 0203.3672548
 
 


 

 

 


                Đồng chí: Nguyễn Quốc Hưng  

                        Phó trưởng phòng

 

 

Năm sinh: 1971
          Dân tộc: Kinh          
          Trình độ chuyên môn: Bác sỹ
          Trình độ chính trị: đang học Cao cấp         
          Số điện thoại cơ quan: 0203.3672.548              Email:nguyenquochung1.ubndhdt@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

3. Chức năng, nhiệm vụ:

 

Phòng Y tế thị xã chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế Quảng Ninh.

 

   Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về:

- Chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm:

+/ Y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người;

bệnh cho người;

+/ Mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế

+/ Dân số.

+/ Phòng chống dịch bệnh…

- Chủ trì thực hiện công tác thanh kiểm tra chấp hành các quy định của Nhà nước về y tế của các tổ chức, các nhân đang hoạt động trong lĩnh vực y tế hoặc có hoạt động liên quan đến lĩnh vực y tế như:

+/ kiểm tra việc chấp hành các quy định cảu Nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân.

+/ Kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về công tác đảm baora an toàn vệ sinh thực phẩm, Phòng chống bện trên địa bàn thị xã.

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 7530
Đã truy cập: 285636