.

Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thị xã

 

1. Thông tin chung  


            Tên cơ quan  : Ủy ban Kiểm tra Thị ủy
            Địa chỉ          : Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 
02033582344         

            Fax               :
            E-mail           : thanhtra.dt@quangninh.gov.vn

 

2. Bộ máy tổ chức

 


Đồng chí: Trần Chính Thắng 

Thủ trưởng cơ quan

 Điện thoại cơ quan : 0203.3809.896

   E-mail: tranhchinhthangt@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

            Phó Thủ trưởng cơ quan
          Đồng chí: Đặng Thị Sen

          Điện thoại cơ quan: 02033582344

 

 

 

             Phó Thủ trưởng cơ quan
            Đồng chí : Nguyễn Văn Ninh

             Điện thoại : 02033870018

 

 

 

 

             Phó Thủ trưởng cơ quan
            Đồng chí : Vũ Bá Thông

             Điện thoại : 02033870018

 3. Chức năng, nhiệm vụ


 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 437
Đã truy cập: 652574